Enheden indeholder en funktion til hastighedsbegrænsning. Hvis hastighedsgrænsen overstiges, vil du modtage en alarm.